در این صفحه قصد داریم با ویدیوهای زیر یک دقیقه (شصت ثانیه ای) به عزیزانی که برای یادگیری تلاش می کنند،فضای راحت و پرانرژی را فراهم کنیم و در این فرصت مناسب بهترین ها را انتقال دهیم و دنیا را برای همه افراد جایی بهتر برای زندگی کردن کنیم.

این ویدیو های در کانال تلگرام ما نیز به اشتراک گذاشته می شوند ( Toondkhani@)

 

 

شصت ثانیه اول:

شصت ثانیه دوم :