مطالعه با موسیقی:

مطالعه کردن با موسیقی ۱-مطالعه کردن با موسیقی ۲-مطالعه کردن بدون موسیقی   ۱-مطالعه کردن با موسیقی برای اکثر افراد شاید سخت و غیرقابل تحمل باشد ولی در زمان مطالعه کردن اگر موسیقی گوش کنیم، شاید باعث حواس پرتی شود چون بعضی موسیقی ها باعث یادآوری خاطره می شوند و در این حالت فرد نمی … ادامه خواندن مطالعه با موسیقی: