مغز را گرم کن :

آماده هستید تا مغز را گرم کنیم : ماشین قبل از حرکت کردن باید چکار کند ؟ قبل از حرکت کردن حتماً باید دو الی سه دقیقه روشن بماند تا همه موتور و قسمت های اصلی آن کاملا آماده شود و بعد از بررسی بعضی قسمت های ماشین به حرکت کردن مثل دفعات قبل ادامه … ادامه خواندن مغز را گرم کن :