چهارپایه لازم برای مطالعه کردن:

در این مقاله بررسی می کنیم که چرا مطالعه نمی کنیم (با مثال یک چهارپایه نوشته شده است تا بهتر درک کنیم و د ر ذهن همه بماند) اولین پایه: نداشتن انگیزه یا نداشتن هدف برای مطالعه کردن است. برای بدست آوردن انگیزه باید هدف و مقصد خود را از زندگی کردن پیدا کنید و … ادامه خواندن چهارپایه لازم برای مطالعه کردن: