بهترین زمان مطالعه

چگونه زمان مطالعه را تعیین کنیم ؟ هرکسی در هر شرایط خاص خود قرار دارد و نمی توانیم یک روش و قانون برای همه تعیین کنیم، برای افرادی که در مدرسه و دانشگاه مشغول تحصیل هستند شرایط کمی متفاوت است و برای افرادی که به صورت آزاد و اختیاری مطالعه می کنند باید این برنامه … ادامه خواندن بهترین زمان مطالعه