مطالعه کردن یک

  ۱- مکان مناسب و نور کافی : محل مطالعه باید ازنظر و وضعیت بدن برای کتاب‌خوان مناسب باشد به‌طوری‌که تا حد امکان از میز مطالعه استفاده کنید و اگر میز مطالعه نباشد باید از میز کوچک مطالعه استفاده کند. باید میز مطالعه در نزدیک پنجره قرار گیرد تا از نور طبیعی روز بیشتر استفاده … ادامه خواندن مطالعه کردن یک